Despre Noi

Asociația Dacia Pro Academica desfășoară activități cultural-artistice și de promovare a valorilor culturale atât românești cât și universale, prin acțiuni de sporire a vizibilității culturale, organizarea și susținerea de evenimente cultural-artistice din domeniul teatrului, muzicii, baletului, artelor plastice, precum și din toate zonele asimilate spectrului cultural național. Asociația se află la început de drum, însă scopul acesteia este bine definit și constă în punerea în valoare a patrimoniul cultural-artistic național contribuind prin activitatea sa la promovarea și diversificarea acestuia.

Viziunea Asociației este dusă la îndeplinire de un grup de artiști cu o prestigioasă carieră în domeniul cultural, care împărtășesc valori comune şi care vibrează pentru a redefini identitatea națională românească, prin artă și cultură, dorind totodată ca acțiunea pentru promovarea culturii românești să constituie un punct declanșator și un model pentru ceilalți actori din sfera culturală.

  • Scopul nostru este acela de a pune în valoare patrimoniul cultural-artistic național și de a contribui prin activitatea noastră la promovarea și diversificarea acestuia.
  • Prin ceea ce facem dorim să punem în lumină valorile tradiționale românești atât în plan intern cât și internațional, prin intermediul unor manifestări cultural-artistice

 
 
 
 

Obiective:

  • promovarea artei și culturii românești în România și în străinătate;
  • sprijinirea cooperării între artiști, oameni de cultură, persoane relaționate cu domeniul cultural-artistic;
  • realizarea unui produs cultural-artistic, sub forma unui concert cu piese din repertoriul național, care să promoveze cultura și identitatea națională;
  • facilitarea accesului tuturor cetățenilor la artă și cultură autentică, în contextul limitărilor induse de pandemia la nivel global.

 

Prin parteneriatele cu Muzeul Național de Artă al României și cu Societatea Română de Televiziune, Asociația are ca obiectiv îmbunătățirea accesului la artă și cultura românească în România și în străinătate.